Bærekraft

Bærekraft

Gunnebo har som mål å bygge og opprettholde en bærekraftig og etisk virksomhet som minimere vår invirkning på planeten.

Bærekrafttilnærming

Gunnebo er forpliktet til å bli en bedre arbeidsgiver, forretningspartner og medlem av samfunnet. Vi legger inn en bærekraftstilnærming i alle deler av organisasjonen. Tilnærmingen består av tre pilarer: virksomhet, mennesker og miljøpåvirkning.

 • Bærekraft
  Vår virksomhet

  Vi har som mål å bygge og opprettholde en bærekraftig og etisk virksomhet - internt og med partnere.

 • Bærekraft
  Våre folk

  Vi ønsker å tilby gode arbeids- og levekår for våre ansatte og mennesker rundt oss.

 • Bærekraft
  Vår innvirkning

  Vi ønsker å minimere vår innvirkning på planeten ved å kontrollere avfall og utslipp.

Bærekraftsrapport

Gunnebo arbeider med en strukturert tilnærming til bærekraft som vi regelmessig gjennomgår for å se hvor vi kan forbedre oss og hvor tiltak må iverksettes. Du kan lese detaljer om denne tilnærmingen i Gunnebos bærekraftsrapport. Den gir informasjon om våre prestasjoner, programmer og de neste trinnene i vår reise mot å bli en mer bærekraftig virksomhet. Det er vår ambisjon å fortsette å utvikle bærekraftsagendaen vår og rapportere om bærekraft på en stadig mer strukturert måte.Last ned Gunnebos bærekraftsrapport

Å bygge en bærekraftig verdikjede

Gunnebos bærekrafpåvirkning i hele verdikjeden kommer fra både direkte og indirekte virksomhet. Evnen til å håndtere vår innvirkning starter med FoU- aktiviteter og dekker innkjøp, produksjon, salg, levering, installasjon og service. Styring av hele livssyklusen er viktig, så nå et produkt slutter å bruke det, fullfører vi verdikjeden ved å idenifisere passende reirkulerings- og avhendingsalternativer.

Bærekraft og leverandører

Fordi vi forventer at våre leverandører skal drive sin virksomhet etisk og bærekraftig, har Gunnebo en code of conduct for leverandører som alle leverandører og underleverandører bør følge. Dette er en vigtig del av leverandørvalg og evaluering. Vi forventer også at våre leverandører duplisere disse prinsippene lenger ned i forsyningskjeden.

Last ned Gunnebos etiske retningslinjer for leverandører