• Detaljhandel
   Detaljhandel

   Sikre løsninger for automatisering av kontanter for detaljhandlere, noe som reduserer kontanthåndteringskostnadene og bedrer driftseffektiviteten.

   Detaljhandel løsninger kontanthåndtering
  • Bank
   Bank

   Pålitelige løsninger for automatisering av kontanter som støtter transformasjon av bankfilialer og reduserer arbeidstiden som ansatte bruker på behandling av kontanter.

   bank kontanthåndtering
  • Verditransport
   Verditransport

   Via merkevaren Sallén utvikler vi løsninger for CIT-partnere, som vil forbedre kontanthåndtering for deres kunder.

   Verditransport kontanthåndtering
 • Programvare
 • Hva våre kunder sier
 • Service
  • Om Gunnebo Cash Management
   Om Gunnebo Cash Management

   Gunnebo Cash Management tilbyr automatiserte kontanthåndteringsløsninger, programvare og tjenester for detaljhandlere, banker og CIT-selskaper.

  • Hva våre kunder sier
   Hva våre kunder sier

   Kunder forklarer hvordan automatiserte kontanthåndteringsløsninger fra Gunnebo har hjulpet dem med å redusere kostnadene, forbedre effektiviteten og øke sikkerheten.

   Hva våre kunder sier
  • Bærekraft
   Bærekraft

   Gunnebo har som mål å bygge en bærekraftig og etisk virksomhet som minimerer vår innvirkning på planeten.

   Bærekraft
  • Abonner på oppdateringer
   Abonner på oppdateringer

   Abonner på vår e -postliste eller blogg og bli blant de første som hører om våre nye løsninger, store arrangementer og innspill fra våre ekspertene i kontanthåndtering.

   Abonner på oppdateringer
  • Kontakt
   Kontakt

   Vi vil gjerne hjelpe deg med å gjøre kontanthåndtering billigere og mer effektiv. Ta kontakt med en av våre eksperter i dag.

   kontakt gunnebo cash management
  • Kontakt service
   Kontakt service

   Gunnebos eksperter gir støtte og utfører tjenester tilknyttet kontanthåndtering, og sikrer derved at dine automatiserte kontanthåndteringssystemer fungerer pålitelig og effektivt.

   Service gunnebo cash management
 • Live Demo
Bærekraft

Bærekraft

Gunnebo har som mål å bygge og opprettholde en bærekraftig og etisk virksomhet som minimere vår invirkning på planeten.

Bærekrafttilnærming

Gunnebo er forpliktet til å bli en bedre arbeidsgiver, forretningspartner og medlem av samfunnet. Vi legger inn en bærekraftstilnærming i alle deler av organisasjonen. Tilnærmingen består av tre pilarer: virksomhet, mennesker og miljøpåvirkning.

 • Bærekraft
  Vår virksomhet

  Vi har som mål å bygge og opprettholde en bærekraftig og etisk virksomhet - internt og med partnere.

 • Bærekraft
  Våre folk

  Vi ønsker å tilby gode arbeids- og levekår for våre ansatte og mennesker rundt oss.

 • Bærekraft
  Vår innvirkning

  Vi ønsker å minimere vår innvirkning på planeten ved å kontrollere avfall og utslipp.

Bærekraftsrapport

Gunnebo arbeider med en strukturert tilnærming til bærekraft som vi regelmessig gjennomgår for å se hvor vi kan forbedre oss og hvor tiltak må iverksettes. Du kan lese detaljer om denne tilnærmingen i Gunnebos bærekraftsrapport. Den gir informasjon om våre prestasjoner, programmer og de neste trinnene i vår reise mot å bli en mer bærekraftig virksomhet. Det er vår ambisjon å fortsette å utvikle bærekraftsagendaen vår og rapportere om bærekraft på en stadig mer strukturert måte.Last ned Gunnebos bærekraftsrapport

Å bygge en bærekraftig verdikjede

Gunnebos bærekrafpåvirkning i hele verdikjeden kommer fra både direkte og indirekte virksomhet. Evnen til å håndtere vår innvirkning starter med FoU- aktiviteter og dekker innkjøp, produksjon, salg, levering, installasjon og service. Styring av hele livssyklusen er viktig, så nå et produkt slutter å bruke det, fullfører vi verdikjeden ved å idenifisere passende reirkulerings- og avhendingsalternativer.

Bærekraft og leverandører

Fordi vi forventer at våre leverandører skal drive sin virksomhet etisk og bærekraftig, har Gunnebo en code of conduct for leverandører som alle leverandører og underleverandører bør følge. Dette er en vigtig del av leverandørvalg og evaluering. Vi forventer også at våre leverandører duplisere disse prinsippene lenger ned i forsyningskjeden.

Last ned Gunnebos etiske retningslinjer for leverandører