Hållbarhet

Hållbarhet

Gunnebo strävar efter att bygga och upprätthålla en hållbar och etisk versamhet som minimerar vår påverkan på planeten.

Hållbarhetsstrategi

Gunnebo har åtagit sig att bli en brättre arbetsgivare, affärspartner och medlem i samhället. Vi bygger in en hållbarhetsstrategi i alla delar av vår organisation. Tillvägagångssätet består av tre pelare: företag, människor och miljöpåverkan.

 • Hållbarhet
  Vår verksamhet

  Vi strävar efter att bygga och upprätthålla en hållbar och etisk verksamhet-internt och med partners.

 • Hållbarhet
  Våra medarbetare

  Vi vill erbjuda bra arbets- och levnadsvillkor för både våra anställda och människor runt omkring oss.

 • Hållbarhet
  Vår påverkan

  Vi vill minimera vår påverkan på planeten genom att kontrollera vårt avfall och utsläpp

Hållbarhetsrapport

Gunnebo arbetar med ett strukturerat synsätt på hållbarhet som vi regelbundet granskar för att se var vi kan förbättra och där åtgärder måste vidtas. Du kan läsa detaljer om detta tillvägagångssätt i Gunnebos hållbarhetsrapport. Den ger information om våra prestationer, program och nästa steg i vår resa till att bli en mer hållbar verksamhet. Det är vår ambition att fortsätta utveckla vår hållbarhetsagenda och att rapportera om hållbarhet på ett allt mer strukturerat sätt.


 


Ladda ner Gunnebos hållbarhetsrapport

Bygga en hållbar värdekedja

Gunnebos hållbarhetspåverkan i hela värdekedjan kommer från både direkta och indirekta verksamheter. Förmågan att hantera vår påverkan börjar med FoU-aktiviteter och täcker inköp, tillverkning, försäljning, leverans, installation och service. Hantering av hela livscykeln är viktig, så när en produkt slutar att användas slutför vi värdekedjan genom att identifiera lämpliga återvinnings- och bortforslingsalternativ.

Hållbarhet & Leverantörer

Eftersom vi förväntar oss att våra leverantörer ska bedriva sin verksamhet etisk och hållbart, har Gunnebo en leverantörskod som alla leverantörer och underleverantörer skall följa. Detta är en viktig del av leverantörsval och utvärdering. Vi förväntar oss också att våra leverantörer duplicerar dessa principer längre ner i leveranskedjan.


Ladda ner Gunnebos uppförandekod för leverantörer.