• Programvara
  • Detajlhandel lösningar
   Detajlhandel lösningar

   Säkra lösningar för automatiserad hantering av kontanter som minskar kostnaderna för kontantflöden och optimerar driften.

   Detajlhandel lösningar kontanthantering
  • Deponering av kontanter
   Deponering av kontanter

   Smarta skåp för deponering av kontanter sparar tid och pengar för detaljhandlare genom att kapa administrationen i både kassaledet och kassakontoret.

    Deponering av kontanter detajlhandel
  • Recirkulering av kontanter
   Recirkulering av kontanter

   Recirkuleringlösningar för detaljhandeln optimerar kassaflödet och håller pengarna i omlopp på ett effektivt sätt.

   Recirkulering av kontanter detaljhandel
  • Sluten kontanthantering
   Sluten kontanthantering

   Ta vara på fördelarna med SafePay, ett verkligt slutet kontanthanteringssystem som skyddar kontanterna från kassa till kontor.

   Sluten kontanthantering detaljhandel
  • Självutcheckning
   Självutcheckning

   Underlätta kontantbetalningar vid självutcheckning genom att integrera SafePay sedel- och myntåtervinnare i betalningsstationer.

   Självutcheckning för detaljhandeln
  • Bank lösningar
   Bank lösningar

   Tillförlitliga lösningar för kontantautomatisering, som stödjer arbetet på bankkontoret och som kapar den tid personalen lägger på kontanthantering.

   Bank lösningar kontanthantering
  • Recirkulering av kontanter
   Recirkulering av kontanter

   Förbättra kundupplevelsen och stöd omvandlingen av bankkontoret med kontantrecirkulering för kassörer.

   Recirkulering av kontanter bank
  • Myntrulleväxlare
   Myntrulleväxlare

   Erbjud bankkunderna en tidsbesparande service med snabba och effektiva automatiska myntrulleväxlare till lobbyn.

    Myntrulleväxlare bank
  • Deponering i försluten påse
   Deponering i försluten påse

   Förse bankkunderna med en säker, självbetjäningsbaserad, deponeringsservice med sealbag tillgänglig dygnet runt i din banklobby.

   Deponering i försluten påse bank
 • Värdetransporter
 • Service
  • Vilka vi är
   Vilka vi är

   Gunnebo Cash Management levererar automatiska kontanthanteringslösningar, mjukvara och tjänster för detaljhandel, banker och värdetransportörer.

   Om oss
  • Vad våra kunder säger
   Vad våra kunder säger

   Kunderna förklarar hur automatiserade kontanthanteringslösningar från Gunnebo har hjälpt dem att sänka kostnaderna, förbättra effektiviteten och öka säkerheten.

   Vad säger våra kunder?
  • Hållbarhet
   Hållbarhet

   Gunnebo strävar efter att bygga en hållbar och etisk versamhet som minimerar vår påverkan på planeten.

   Håålbarhet
  • Kontakta oss
   Kontakta oss

   Låt oss guida dig mot effektivare och säkrare hantering av kontanter. Ta kontakt med en av våra experter idag.

   kontakt gunnebo cash management
  • Kontakta service
   Kontakta service

   Stöd och service från Gunnebos experter inom kontanthantering säkerställer att dina automatiska kontanthanteringssystem arbetar tillförlitligt och effektivt.

   Service gunnebo cash management
 • Insights
 • Webbshop
Hållbarhet

Hållbarhet

Gunnebo strävar efter att bygga och upprätthålla en hållbar och etisk versamhet som minimerar vår påverkan på planeten.

Hållbarhetsstrategi

Gunnebo har åtagit sig att bli en brättre arbetsgivare, affärspartner och medlem i samhället. Vi bygger in en hållbarhetsstrategi i alla delar av vår organisation. Tillvägagångssätet består av tre pelare: företag, människor och miljöpåverkan.

 • Hållbarhet
  Vår verksamhet

  Vi strävar efter att bygga och upprätthålla en hållbar och etisk verksamhet-internt och med partners.

 • Hållbarhet
  Våra medarbetare

  Vi vill erbjuda bra arbets- och levnadsvillkor för både våra anställda och människor runt omkring oss.

 • Hållbarhet
  Vår påverkan

  Vi vill minimera vår påverkan på planeten genom att kontrollera vårt avfall och utsläpp

Hållbarhetsrapport

Gunnebo arbetar med ett strukturerat synsätt på hållbarhet som vi regelbundet granskar för att se var vi kan förbättra och där åtgärder måste vidtas. Du kan läsa detaljer om detta tillvägagångssätt i Gunnebos hållbarhetsrapport. Den ger information om våra prestationer, program och nästa steg i vår resa till att bli en mer hållbar verksamhet. Det är vår ambition att fortsätta utveckla vår hållbarhetsagenda och att rapportera om hållbarhet på ett allt mer strukturerat sätt.


 


Ladda ner Gunnebos hållbarhetsrapport

Bygga en hållbar värdekedja

Gunnebos hållbarhetspåverkan i hela värdekedjan kommer från både direkta och indirekta verksamheter. Förmågan att hantera vår påverkan börjar med FoU-aktiviteter och täcker inköp, tillverkning, försäljning, leverans, installation och service. Hantering av hela livscykeln är viktig, så när en produkt slutar att användas slutför vi värdekedjan genom att identifiera lämpliga återvinnings- och bortforslingsalternativ.

Hållbarhet & Leverantörer

Eftersom vi förväntar oss att våra leverantörer ska bedriva sin verksamhet etisk och hållbart, har Gunnebo en leverantörskod som alla leverantörer och underleverantörer skall följa. Detta är en viktig del av leverantörsval och utvärdering. Vi förväntar oss också att våra leverantörer duplicerar dessa principer längre ner i leveranskedjan.


Ladda ner Gunnebos uppförandekod för leverantörer.