SafeRecycling RS6_CR5

Snabb och effektiv hantering av stora penningvolymer

Fullskalig sedel- och myntrecirkulering på kontoret för smart kontanthantering och optimalt kassaflöde

image image image

Bättre säkerhet, sänkta kostnader och ökad produktivitet

Sedlar och mynt som inte cirkulerar eller som förvaras i banken är värdelösa. De måste vara i omlopp för att hålla sig vid liv. Recirkuleringsstationen är en komplett kontanthanteringslösning för självbetjäning i en och samma terminal för både sedlar och mynt.

Man kan deponera och ta ut sedlar när som helst, vilket förenklar kontantcykeln för in- och utgående transaktioner och maximerar kassaflödet.

 • Gunnebo-icon-M-124
  Säker

  Modern kontantdetekteringsteknik förpackad i klassificerade skåp

 • Gunnebo-icon-M-053
  Tillförlitlighet

  Maximal drifttid med exakt penninghantering och självstyrande funktioner

 • Gunnebo-icon-M-135
  Effektivitet

  Sömlös kontanthantering från dagsflödena till hantering av kassaflöde

Recirkuleringsalternativ

Recirkuleringslösningar för sedlar och mynt tar kontantautomatiseringen ytterligare ett steg genom att förbättra både kontantcykeln och de interna flödena. Sedlarna deponeras i kassetter, staplas och sorteras.

Som tillval kan lösningen uppgraderas till växling, byte och recirkulering av sedlar och mynt, vilket ger tillgång till ett stort antal funktioner för effektiva och enkla kontantflöden.

Övervakning

CashControl Avstämning av den kontantförsäljning som deponerats av kassör, i realtid och med övervakningsprogram online.
saferecycling rs6 Växling sker automatiskt. Man behöver inte längre vänta på att kassan skall öppna, ej heller uppstår långa köer under avstämning.

Funktionalitet

Med en kapacitet på upp till 12 500 sedlar kan SafeRecycling RS6_RS6 eliminera många av de problem som förknippas med hantering av stora kontantvolymer försvinner, t.ex. svinn p.g.a. stöld, tidstapp genom avstämning och höga driftskostnader. Det ger tid att lägga på försäljning och kundservice i stället.

Användargränssnitt

 • Applikationen är avsedd att uppfylla olika användares behov, från enkla kassatransaktioner in/ut, till hantering av penningflöden.
 • Enkel och säker process för rutinuppgifter såsom hämtning av kontanter genom värdetransportör.
 • Inventering sker lokalt med möjlighet att interagera med andra applikationer.

Specifikationer

Huvudspecifikationer

 • Hastighet, myntsortering: 800–900 mynt/min
 • Kapacitet, myntsortering: Upp till 8 valörer
 • Myntkapacitet: 20,600 mynt (euro) + överskott upp till 10 000 mynt
 • Myntväxlingshastighet: 24 mynt/sek. samtidigt, växling av 8 valörer
 • Myntväxling: Mynten sorteras efter valör i behållare och förvaras i låsbar låda
 • Sedelbuntskapacitet: Upp till 200 sedlar/deponering (flera deponeringar)
 • Antal kassetter: 5 (standardkonfiguration: 2 kassetter för deponering, och 3 kassetter för recirkulering)
 • Sedelvolym per kassett: 2 300–2 500 sedlar (beroende på sedelkvalitet)
 • Sedeldeposition: Upp till 200 sedlar

Kontanthanteringsexperter till din tjänst

Vårt globala team med kontanthanteringsexperter levererar de tjänster och det stöd du behöver, så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet.
Vi strävar efter att leverera expertservice och felsökning på högsta nivå, om och när du så behöver. Eventuella problem tas om hand online med hjälp av fjärrprogramvara, utan att din verksamhet påverkas.
Med ett globalt team av serviceproffs, ett komplett reservdelsnätverk, egen tillverkning och FoU-anläggningar, samt oöverträffad teknisk expertis har vi bästa möjliga förutsättningar för att bli din idealiska servicepartner, och vi ser till att dina kontanthanteringssystem jobbar smidigt och effektivt.

Läs mer